Mens & Milieu

De Wilgenlei is een bedrijf met een eigen visie en een eigen kijk op de wereld. Niet alleen wat er zich binnen het bedrijf en onze sector afspeelt is belangrijk, ook het nieuws wereldwijd wordt in de gaten gehouden. Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar een onderwerp dat ons allemaal bezig houdt; de natuur. 

De Wilgenlei is bij MPS geregistreerd onder nummer 804444.

MPS A

Door een MPS-ABC certificaat te behalen worden de milieuprestaties transparanter. MPS-ABC is daarom de eerste stap op weg naar een aantoonbare duurzame bedrijfsvoering. Het geeft aan in welke mate er gebruik wordt gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Ook wordt dit nauwkeurig geregistreerd zodat alle informatie geborgen blijft.

Van de drie verschillende gradaties (A, B of C) is ons bedrijf MPS A gecertificteerd.

Volg ons op social media!

©2018 by www.dewilgenlei.nl.